• اعتماد شما , اعتبار ماست

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

ویژه
فروش
40,000,000,000 ریال
فروش 1070 متر باغ ویلا در دهکده باران خوشنام

خواب: 4متر: 1070

باغ ویلا

admin

6 ماه پیش

40,000,000,000 ریال

خواب: 4متر: 1070

باغ ویلا

6 ماه پیش

ویژه
فروش
30,000,000,000 ریال
باغ ویلا در خوشنام 3400 متر
30,000,000,000 ریال

خواب: 4متر: 2400

باغ ویلا

6 ماه پیش

ویژه
فروش
23,000,000,000 ریال
فروش 2400 متر باغ ویلا در خوشنام , 200 متر بنا دوبلکس

خواب: 2متر: 2400

باغ ویلا

admin

7 ماه پیش

23,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 2400

باغ ویلا

7 ماه پیش

فروشفروخته شد
4,000,000,000 ریال
500 متر باغ ویلا در خوشنام

خواب: 2متر: 500

باغ ویلا

admin

7 ماه پیش

4,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 500

باغ ویلا

7 ماه پیش

ویژه
اجارهفروشفروخته شد
20,000,000,000 ریال
باغ ویلا لوکس در خوشنام

خواب: 3حمام : 3متر: 2200

باغ ویلا

admin

7 ماه پیش

20,000,000,000 ریال

خواب: 3حمام : 3متر: 2200

باغ ویلا

7 ماه پیش

ویژه
فروشفروخته شد
30,000,000,000 ریال
4800 متر باغ ویلا در خوشنام

خواب: 5متر: 4800

باغ ویلا

admin

7 ماه پیش

30,000,000,000 ریال

خواب: 5متر: 4800

باغ ویلا

7 ماه پیش

فروش
2,800,000,000 ریال
فروش باغ ویلا در خوشنام 400 متر

خواب: 1متر: 400

باغ ویلا

admin

8 ماه پیش

2,800,000,000 ریال

خواب: 1متر: 400

باغ ویلا

8 ماه پیش

فروش
9,500,000,000 ریال
فروش باغ ویلا در خوشنام 1070 متر

خواب: 2متر: 1070

باغ ویلا

admin

9 ماه پیش

9,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 1070

باغ ویلا

9 ماه پیش

ویژه
فروش
18,500,000,000 ریال
فروش باغ ویلا در خوشنام 1000 متر

خواب: 2حمام : 3متر: 1000

باغ ویلا

1 سال پیش

18,500,000,000 ریال

خواب: 2حمام : 3متر: 1000

باغ ویلا

1 سال پیش