• اعتماد شما , اعتبار ماست

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

فروشفروخته شد
4,000,000,000 ریال
500 متر باغ ویلا در خوشنام

خواب: 2متر: 500

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

4,000,000,000 ریال

خواب: 2متر: 500

باغ ویلا

2 سال پیش

ویژه
اجارهفروشفروخته شد
20,000,000,000 ریال
باغ ویلا لوکس در خوشنام

خواب: 3حمام : 3متر: 2200

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

20,000,000,000 ریال

خواب: 3حمام : 3متر: 2200

باغ ویلا

2 سال پیش

ویژه
فروشفروخته شد
30,000,000,000 ریال
4800 متر باغ ویلا در خوشنام

خواب: 5متر: 4800

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

30,000,000,000 ریال

خواب: 5متر: 4800

باغ ویلا

2 سال پیش

فروش
2,800,000,000 ریال
فروش باغ ویلا در خوشنام 400 متر

خواب: 1متر: 400

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

2,800,000,000 ریال

خواب: 1متر: 400

باغ ویلا

2 سال پیش

فروش
9,500,000,000 ریال
فروش باغ ویلا در خوشنام 1070 متر

خواب: 2متر: 1070

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

9,500,000,000 ریال

خواب: 2متر: 1070

باغ ویلا

2 سال پیش

ویژه
فروش
18,500,000,000 ریال
فروش باغ ویلا در خوشنام 1000 متر

خواب: 2حمام : 3متر: 1000

باغ ویلا

2 سال پیش

18,500,000,000 ریال

خواب: 2حمام : 3متر: 1000

باغ ویلا

2 سال پیش

فروش
16,000,000,000 ریال
فروش باغ ویلا لوکس در خوشنام ۱۲۰۰ متر

متر: 1200

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

16,000,000,000 ریال

متر: 1200

باغ ویلا

2 سال پیش

فروشفروخته شد
2,300,000,000 ریال
فروش باغ در خوشنام 800 متر

متر: 800

باغ و باغچه, باغ ویلا

admin

2 سال پیش

2,300,000,000 ریال

متر: 800

باغ و باغچه, باغ ویلا

2 سال پیش

فروش
8,500,000,000 ریال
2000 متر باغ ویلا در خوشنام

متر: 2000

باغ ویلا

admin

2 سال پیش

8,500,000,000 ریال

متر: 2000

باغ ویلا

2 سال پیش


پین آن در پینترست