• اعتماد شما , اعتبار ماست

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

فروش ۲۳۰۰ متر باغ ویلا در لم اباد ملارد , باغ ویلا ۲۳۰۰ متری لم آباد

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 2300 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس و مدرن در شهرک ویلایی زیبادشت

 • 70,000,000,000 ریال
 • 5 خواب

فروش ویلا باغ ۱۷۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 17,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1700
ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

شبکه املاک دو

فروش ۲۳۰۰ متر باغ ویلا در لم اباد ملارد , باغ ویلا ۲۳۰۰ متری لم آباد

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 2300 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس و مدرن در شهرک ویلایی زیبادشت

 • 70,000,000,000 ریال
 • 5 خواب

فروش ویلا باغ ۱۷۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 17,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1700
ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

شبکه املاک سه

فروش ۲۳۰۰ متر باغ ویلا در لم اباد ملارد , باغ ویلا ۲۳۰۰ متری لم آباد

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 2300 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس و مدرن در شهرک ویلایی زیبادشت

 • 70,000,000,000 ریال
 • 5 خواب

فروش ویلا باغ ۱۷۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 17,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1700
ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۰۶۰ متر , ۸۰ متر بنا شیک

 • 8,700,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1060

شبکه املاک چهار

فروش ۲۳۰۰ متر باغ ویلا در لم اباد ملارد , باغ ویلا ۲۳۰۰ متری لم آباد

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 2300 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس و مدرن در شهرک ویلایی زیبادشت

 • 70,000,000,000 ریال
 • 5 خواب

فروش ویلا باغ ۱۷۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 17,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1700
ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر