• اعتماد شما , اعتبار ماست

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۰۶۰ متر , ۸۰ متر بنا شیک

 • 8,700,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1060

فروش ۸۰۰ متر باغ ویلا لوکس و مدرن در اندیشه

 • 14,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 800

فروش باغ ویلا در شهریار ۷۴۰ متر

 • 6,500,000,000 ریال
 • 740

شبکه املاک دو

ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۰۶۰ متر , ۸۰ متر بنا شیک

 • 8,700,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1060

فروش ۸۰۰ متر باغ ویلا لوکس و مدرن در اندیشه

 • 14,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 800

فروش باغ ویلا در شهریار ۷۴۰ متر

 • 6,500,000,000 ریال
 • 740

شبکه املاک سه

ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۰۶۰ متر , ۸۰ متر بنا شیک

 • 8,700,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1060

فروش ۸۰۰ متر باغ ویلا لوکس و مدرن در اندیشه

 • 14,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 800

فروش باغ ویلا در شهریار ۷۴۰ متر

 • 6,500,000,000 ریال
 • 740

۱۰۰۰ متر باغ ویلا در قشلاق ملارد

 • 9,300,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 1000

شبکه املاک چهار

ویژه

۱۰۵۰ متر باغ ویلا لوکس در شهریار داخل شهرک

 • 15,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1050 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۲۰۰ متر

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1200
ویژه

باغ ویلا لاکچری در شهریار

 • 26,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 1250 متر

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار ۱۰۶۰ متر , ۸۰ متر بنا شیک

 • 8,700,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1060