• اعتماد شما , اعتبار ماست

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

فروش باغ ویلا ۵۰۰۰ متری در شهریار

 • 27,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 5000

۷۵۰ متر باغ ویلا با بنا چوبی در کردامیر شهریار

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 750

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در شهریار

 • 8,800,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 750

فروش باغ ویلا مشجر در خوشنام ۲۵۰۰ متر

 • 32,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 2500

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار به متراژ ۱۳۰۰ متر

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1300 متر

باغ ویلا در میدان جهاد شهریار به متراژ ۸۰۰ متر

 • 11,000,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 800 متر

شبکه املاک دو

فروش باغ ویلا ۵۰۰۰ متری در شهریار

 • 27,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 5000

۷۵۰ متر باغ ویلا با بنا چوبی در کردامیر شهریار

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 750

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در شهریار

 • 8,800,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 750

فروش باغ ویلا مشجر در خوشنام ۲۵۰۰ متر

 • 32,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 2500

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار به متراژ ۱۳۰۰ متر

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1300 متر

باغ ویلا در میدان جهاد شهریار به متراژ ۸۰۰ متر

 • 11,000,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 800 متر

شبکه املاک سه

فروش باغ ویلا ۵۰۰۰ متری در شهریار

 • 27,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 5000

۷۵۰ متر باغ ویلا با بنا چوبی در کردامیر شهریار

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 750

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در شهریار

 • 8,800,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 750

فروش باغ ویلا مشجر در خوشنام ۲۵۰۰ متر

 • 32,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 2500

فروش باغ ویلا در کردزار شهریار به متراژ ۱۳۰۰ متر

 • 16,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 1300 متر

باغ ویلا در میدان جهاد شهریار به متراژ ۸۰۰ متر

 • 11,000,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 800 متر

فروش باغ ویلا لوکس در شهریار ۴۶۰۰ متر

 • 100,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 4600 متر

شبکه املاک چهار

فروش باغ ویلا ۵۰۰۰ متری در شهریار

 • 27,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 5000

۷۵۰ متر باغ ویلا با بنا چوبی در کردامیر شهریار

 • 8,000,000,000 ریال
 • 2 خواب
 • 750

فروش ویلا باغ ۷۵۰ متری در شهریار

 • 8,800,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 750

فروش باغ ویلا مشجر در خوشنام ۲۵۰۰ متر

 • 32,000,000,000 ریال
 • 3 خواب
 • 2500

پین آن در پینترست