• اعتماد شما , اعتبار ماست

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

شبکه املاک یک

فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 1 خواب
 • 1500
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار ۲۳۰۰ متر

 • 52,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2300

فروش باغ ویلا در لم اباد ملارد به متراژ ۷۶۵ متر, باغ ویلا ۷۶۵ متری در لم آباد

ویژه

فروش باغ ویلا سوپر لوکس و لاکچری در شهریار ۱۰۶۰ متر

 • 70,000,000,000 ریال
 • 6 خواب
 • 4 سرویس
 • 1265
ویژه

فروش لوکس ترین باغ عمارت شهریار ۶۴۰۰ متر, باغ ویلا لوکس و لاکچری در شهریار

 • 5 خواب
 • 6400 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در دهکده باران خوشنام ۱۰۷۵ متر

 • 4 خواب
 • 1075 متر

شبکه املاک دو

فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 1 خواب
 • 1500
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار ۲۳۰۰ متر

 • 52,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2300

فروش باغ ویلا در لم اباد ملارد به متراژ ۷۶۵ متر, باغ ویلا ۷۶۵ متری در لم آباد

ویژه

فروش باغ ویلا سوپر لوکس و لاکچری در شهریار ۱۰۶۰ متر

 • 70,000,000,000 ریال
 • 6 خواب
 • 4 سرویس
 • 1265
ویژه

فروش لوکس ترین باغ عمارت شهریار ۶۴۰۰ متر, باغ ویلا لوکس و لاکچری در شهریار

 • 5 خواب
 • 6400 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در دهکده باران خوشنام ۱۰۷۵ متر

 • 4 خواب
 • 1075 متر

شبکه املاک سه

فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 1 خواب
 • 1500
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار ۲۳۰۰ متر

 • 52,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2300

فروش باغ ویلا در لم اباد ملارد به متراژ ۷۶۵ متر, باغ ویلا ۷۶۵ متری در لم آباد

ویژه

فروش باغ ویلا سوپر لوکس و لاکچری در شهریار ۱۰۶۰ متر

 • 70,000,000,000 ریال
 • 6 خواب
 • 4 سرویس
 • 1265
ویژه

فروش لوکس ترین باغ عمارت شهریار ۶۴۰۰ متر, باغ ویلا لوکس و لاکچری در شهریار

 • 5 خواب
 • 6400 متر
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در دهکده باران خوشنام ۱۰۷۵ متر

 • 4 خواب
 • 1075 متر

فروش باغ ویلا ۱۲۶۰ متری در کردزار شهریار

 • 15,000,000,000 ریال
 • 1 خواب
 • 1260 متر

شبکه املاک چهار

فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در کردزار شهریار

 • 1 خواب
 • 1500
ویژه

فروش باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار ۲۳۰۰ متر

 • 52,000,000,000 ریال
 • 4 خواب
 • 2300

فروش باغ ویلا در لم اباد ملارد به متراژ ۷۶۵ متر, باغ ویلا ۷۶۵ متری در لم آباد

ویژه

فروش باغ ویلا سوپر لوکس و لاکچری در شهریار ۱۰۶۰ متر

 • 70,000,000,000 ریال
 • 6 خواب
 • 4 سرویس
 • 1265