مسکن پارسه

محسن عبدی ۰۹۱۲۶۲۲۳۶۷۱

مسکن پارسه -تلفن باغ ویلا
ملک های اوقافی

ملک‌های اوقافی

تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تعداد نمایش : ۱۴۰۰
میزان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

شایان ذکر است : دراستفاده از املاک اوقافی (وقف شده) به خصوص درمعامله املاک تجاری وساخت و سازدراملاک اوقافی ،قوانین وشرایطی گوناگون حاکم است و ریزه کاری‌های حقوقی بسیار زیادی دارد که باید یه آن‌ها توجه کرد.

این واژه‌های عبارتند از : 

واژه وقف به معنای ایستادن،توقف ،حبس داد و ستد یک باغ ویلا برای بهره مندی ازمنافع آن توسط شخصی دیگر است.چیزی می‌تواند وقف داده شود که با استفاده ازآن مانند باغ ویلا ازبین نرود.
مفاهیم وقف:
حبس عین: واقف (وقف دهنده) در مدت وقف، حق هیچ گونه دخل و تصرف درعین موقوفه باغ ویلا را ندارد. یعنی واقف حق ندارد که باغ ویلا موقوفه را بفروشد یا اینکه نقل و انتقال حقوقی نسبت به باغ ویلا موقوفه صورت دهد یا در باغ ویلا موقوفه تصرف کند که با وقف منافات دارد.
تسبیل منفعت:وقف در صورتی صحیح است که منظورواقف از وقف ، حبس عین برای رضای خدا و درراه خدا باشد.
قابلیت بقای عین: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد…» (ماده ۵۸ قانون مدنی) بنابراین وقف مالی که درصورت استفاده ازآن باغ ویلا، قابلیت بقا ندارد باطل است ؛ برای مثال خوراکی ها را نمی‌شود وقف کرد.
قبض عین:وقف ازعقود تشریفاتی است  بنابراین وقف زمانی تحقق می‌یابد که واقف عین موقوفه را دراختیار موقوف علیه (کسی که وقف به نفع اواست) یا موقوف علیهم قرار دهد و باغ ویلا وقف شده به تصرف موقوف باغ ویلا علیه درآید.

تماس از طریق واتس آپ